KVÆLSTOFMÅLER AGROS TIL GYLLE

Agros kvælstofmåler til gylle.

Få udnyttet gyllens Ammonium/kvælstof optimalt vha. Agros kvælstofmåleren.

Agros kvælstofmåleren er Dansk produceret hos Wintex Agro.

Kufferten indeholder reagens og soda til de første 40 målinger.

Kufferten fylder ikke mere end den kan være i førerhuset på traktoren.

Et virkeligt godt redskab til den miljøbevidste landmand, der vil udnytte gyllens Ammonium/kvælstof optimalt.

Ammonium er den ene af to kvælstofholdige ioner, der kan optages i planterne som kvælstofgødning. Den anden er Nitrat/Nitrogen

Man kan måle Total (Nitrogen) kvælstofindhold på kun Svine -og kvæg gylle vha. medfølgende skala i kufferten.

Man kan måle/se Ammoniumindholdet i både svine, -kvæg, -mink og Biogas-gylle direkte på manometeret.

N = Nitrogen (kvælstof)

SKU: 1588280515
3.529,00 kr.